• 00:01:46
  • 2019-05-09
  • 4K
Share

Khukuri Dance

British Gurkha Army Khukuri Dance for Guernsey Liberation Day 2019